زال

In this video

اگر غصه های روزگار دل شما را به تنگ آورده وظهور موهای سفید نشانه های آن شده است!
اگر از موهای سفید خود رنج می برید!
اگر پنهان کردن آنها با رنگ شما را به ستوه آورده است !
و اگر موهای سفید اعتماد بنفس تان را پایین می آورد!
ما شما را با پدر جد موهای سفید آشنا می کنیم. که اگر ما زبان فارسی را مدیون فردوسی باشیم او نیز شاهنامه را مدیون این بزرگوار است.
این شما و این جناب ” زال بزرگوار ”
برای آشنایی بیشتر شما را به دیدن این قسمت از گیگول دعوت می کنیم.

(Visited 162 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *