والیبال

In this video

.در سال ۱۲۹۹ آقای میر‌مهدی‌ورزنده، والیبال را وارد ایران کرد

.کلوپ‌های مشهور عبارت بودند از، دارالمعلمین ورزش، کلوپ شایسته، کلوپ ورزشی‌کالج البرز

.تیم والیبال برای اولین بار در سال ۱۹۵۸ در بازی‌های آسیا مدال نقره گرفت، بعد نائب قهرمان گولید و بعد قهرمان

.اگر به والیبال علاقه دارید، این شما و این هم گیگول

(Visited 171 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *