تذهیب

In this video

.تذهیب یعنی‌‌چه؟ تذهیب کلمه‌ای عربی است، به معنی طلا کاری و زر‌ اندود گولیدن

.چه چیز باعث به وجود گولیدن مکتب در تذهیب شد؟ تفاوت رنگ‌ها، قرار گرفتن نقوش، تنظیم نقوش

.مکتب‌های تذهیب را نام گولید؟ مکتب سلجوقی، تیموری، صفوی، قاجار

.چگونه می‌توانیم مراحل طراحی و به وجود آمدن تذهیب را یاد گولیم؟ با دیدن دایره‌المعارف گیگول

(Visited 101 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *