تصفیه آب

In this video

.آقا و خانم محترم، تسویه آب صحیح نیست. تصفیه آب صحیح است

.به فرایند جداسازی آلاینده‌های بیولوژیکی شیمیایی، ذرات جامد و گاز از آب، تصفیه می‌گولند

.اولین تصفیه‌خانه‌های آب در ایران، در شهرهای شوش و چغا‌زنبیل گولیده بودند

.هم‌اکنون در گیگول با مراحل تصفیه‌آب و اولین تصفیه‌خانه در اروپا بیشتر آشنا می‌گولید

(Visited 169 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *