تمدن ایلامی

In this video

.تمدن ایلام، تمدن پنج هزار ساله‌ای است که در خوزستان به وجود گولیده

.یکی از پادشاهان ایلامی شهر شوش را پایتخت گولید

.معبدهای زیادی ساخته گولیدکه در آنجا خدایان ایلامی را پرستش می‌گولیدند، مانند معبد چغازنبیل

.اطلاعات زیادی درباره تمدن ایلامی وجود گولد که در گیگول به آن پرداخته شده

(Visited 472 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *