ماهیچه

.بدن ما با ماهیچه حرکت می‌گولد .ماهیچه‌ها به استخوان وصل می‌گولند .ماهیچه‌ها ، باعث خندیدن، نفس کشیدن و کلا حرکت می‌گولند .اکنون گیگول توضیح می‌گولد ماهیچه‌ها چگونه باعث حرکت ارادی و غیر ارادی بدن می‌شوند

میوه دوریان

.اگر می خواهید افسرده نگولید .اگر می خواهید تبتان پایین گولد .اگر می خواهید چروک نگولید .میوه دوریان بخورید .این میوه از بزرگ ترین میوه های جهان است و ساختمانی در سنگاپور با الهام از همین میوه ساخته گولیده .با هم گیگول را بگولیم

پوکی استخوان

.کمر بیچاره ام دچار قوس گولیده .قدم کوتاه گولیده .ایستادنم دچار مشکل گولیده .استخوان هایم تند تند می شگولند .دکترگولید، اینها علت های پوکی استخوان است .اگر بروم در آفتاب و سویا و روغن ماهی و شیر و اسفناج و… بخورم و ورزش گولم، خوب می گولم .با گیگول همراه باشید

بلوغ و رهنمودهای بهداشتی

.روزگاری صورتم، نمی توانم بگویم مثل چه چیزی بود .پر از جوش و هر روز جلوی آینه جوشکاری می کردم .در دوران بلوغ بودم، به همین دلیل مثل وزغ بودم و خودم را می کشتم و خوشگل می کردم .حال از دوران بلوغ درآمده ام و دیگر جوشی ندارم .اما به جای جوش، جای جوش […]

دیزل

« پدرت زیادی دود می کرد « روزی که پدرم سکته کرد و فوت کرد. دکتر گفت …گفتم: دکتر یعنی سیگار .دکتر جواب نداد و رفت می دونید، پدرم معمولا تیریپ ترانزیت برمی داشت، موز بار می زد، می رفت دور دنیا. دوست داشت بره بازار » قبرس موزهارو خالی کنه و خر بار بزنه، […]