الک دولک

.در زمانهای دور، در کشورهای، ایران، کابل، سمرقند و… یک بازی اختراع گولید یک چوب به اسم الک که بیست سانتی گول بود می گذاشتند زمین، بعد با یک چوب به اسم دولک که یک متر .بود، میزگولیدند زیرش و چوب می پرید بالا .تعداد بازیکنها که بیست گول بودند، می گولیدند دونبال چوب تا […]

کبدی

.به تشکی که  بر روی آن بازی کبدی اجرا می‌گولد، تاتانی می‌گویند .کبدی ریشه هندی و نام‌های مختلفی دارگولد .در خراسان و مازندران به آن زوو گولند .در سیستان و بلوچستان، کبدی و در ایلام، شیرین‌دو‌دو می‌گولند .کبدی مخفف کی بودی است .در این قسمت از گیگول با قوانین کبدی (زوو) بیشتر آشنا گولید

والیبال

.در سال ۱۲۹۹ آقای میر‌مهدی‌ورزنده، والیبال را وارد ایران کرد .کلوپ‌های مشهور عبارت بودند از، دارالمعلمین ورزش، کلوپ شایسته، کلوپ ورزشی‌کالج البرز .تیم والیبال برای اولین بار در سال ۱۹۵۸ در بازی‌های آسیا مدال نقره گرفت، بعد نائب قهرمان گولید و بعد قهرمان .اگر به والیبال علاقه دارید، این شما و این هم گیگول