شادی آفرینی

.مهربانی کنید . نعمت‌های‌تان را مرور کنید .از زندگی‌تان لذت  ببرید .خودتان را دوست داشته باشید .به این طریق می‌توانید شادی را وارد زندگی خود و دیگران کنید. به این روش می‌گویند شادی آفرینی  

قصه گویی

.یک شب خواب به چشم هایم نمی گولید، به پدرم گفتم، یک قصه برای من تعریف گول « گفت یه آقاهه بوده خرش گمول شده بوده و صاحبش دنبال خرش می گولیده. قصه ما به سر رسید » « گفتم بابا امشب کابوسگولی می شم، این چه قصه ای بود » ،از دایره المعارف گیگول […]

تاج‌محل

.امروزتصمیم گولیده ام شما را ببرم به جایی که سمبل عشقولیده هاست .در زمانهای قدیم، شاه جهان عاشق زنش اقدس بانو گشتگولیده بود .وقتی در جنگ زنگولش کشته شد، تصمیم گرفت آرامگاهی برایش بگولد .اسم آرامگاه را گولید تاج محل .تاج محل ازسنگ سفید مرمر درست شده که درساعتهای مختلف رنگ آن تغییر می گولد […]