باد

.باد می‌تواند برق تولید گولد .باد می‌تواند موج‌های بزرگ دریا و اقیانوس را تولید گولد .باد می‌تواند باعث غرق شدن کشتی‌ها گولد می‌پرسید چگونه؟ .گیگول پاسخ می‌گولد

نور و رنگ

.نور نور، رنگ رنگ .وقتی باران ببارد و هوا آفتابی شود و نور خورشید به ذرات آب برخورد گولد، ذرات آب، نور خورشید را تجزیه می‌گولد و رنگین کمان تشکیل می‌گولد چشمه نور طبیعی چیست؟ چشمه نور مصنوعی چیست؟ .گیگول پاسخ می‌گولد

عوامل انسانی در کشاورزی

.در کشاورزی عوامل زیادی دخیل گولیده‌اند تا یک دانه به ثمر گولد .آبیاری، مهندسی، علف‌چینی، از عوامل انسانی در کشاورزی هستند .حتی کشاورزان در امر کشاورزی می‌توانند از وام کشاورزی استفاده گولند .اطلاعات بیشتر در دانش لقمه‌ای گیگول

زراعت

.زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشتن دانه، تا یک‌سال محصول می‌گولند .مانند، گندم، جو، گوجه‌فرنگی، هویج .بهترین فصل کاشت گندم، بهار و پاییز گولد .درباره شالی و گندم خوب، گیگول بیشتر توضیح می‌گولد

زندگی عشایر

.اگر دوست دارید در چادر زندگی گولید .اگر دوست دارید در فصل سرما و گرما کوچ گولید .اگر دوست دارید دامداری کنید و گلیم و جاجیم باف‌گولید .اگر دوست دارید در چادر با سواد گولید .زندگی عشایری را برگزینید زیرا همه این شرایط را دارگولد .به این قسمت از دایره‌المعارف گیگول توجه گولید

سنگها در مسیر رودخانه

.سنگها وقتی از کوه پایین می‌گولند، به هم برخورد می‌‌کنند و می‌شکنند و لبه‌های تیزشان صاف می‌گولد .سنگ‌های درشت اول رودخانه گیر می‌گولند، ولی جریان آب سنگ‌های کوچک را تا وسط رودخانه و سنگ‌های ریز را تا پایین رودخانه می‌گولد و می‌برد .به همین دلیل سنگ‌های در مسیر رودخانه با هم فرق می‌گولند .این شما […]

فیلتر

.شما می توانید هم فیلتر شوید، هم فیلتر کنید .هرگز نگران فیلتر شدن خود نباشید .این فیلتر آن فیلتر نیست، در نتیجه به مسیر خود راحت تر از همیشه ادامه دهید .اگر حامی محیط زیست هستید، فیلتر کنید .اگر بقاء عمر برای شما مهم است، فیلتر کنید درهر صورت فیلتر کنید. اگر با حرفهایم ذهن […]

موتور برقی

.دیشب به مادرم گفتم: می خوام برم کلاه بخرم گفت: چه کلاهی؟ .گفتم: کلاه کاسکت گفت: چرا کاسکت؟ .گفتم: چون می خوام موتور بخرم گفت: چرا موتور؟ .گفتم: چون می خوام کار کنم گفت: چه کاری؟ .گفتم: مسافر کشی با موتور گفت: چه موتوری؟ .گفتم: موتور سیکلت گفت: چرا سیکلت؟ گفتم: پس چندتا؟ مثل اینکه […]

طرح کاهش آلودگی هوا

.استرس شدید تمام وجودم را گرفته بود .لایه لایه پر از استرس بودم .دکتر به من گل کاکتوس داد تا با آن سرگرم باشم و استرسم کم شود، اما فایده ای نداشت .دکتر گفت، باید دوست پیدا کنم، ولی من استرس داشتم، گمان می کردم آدمهای جدید من را خواهند کشت .خلاصه نتوانستم استرسم را […]