شادی آفرینی

.مهربانی کنید . نعمت‌های‌تان را مرور کنید .از زندگی‌تان لذت  ببرید .خودتان را دوست داشته باشید .به این طریق می‌توانید شادی را وارد زندگی خود و دیگران کنید. به این روش می‌گویند شادی آفرینی  

شاخص کیفیت هوا

.اگر دیدید حالتان بد گولیده و ریه شما برشته شده، شک نگولید که مشکل از آلودگی هوا است .برای برسی هوا ، ابتدا باید کیفیت هوا را بسنجیم .شاخص کیفیت هوا با رنگ‌های مختلف مشخص می‌گولد .مثلا هوا به رنگ نارنجی، برای گروه سنی حساس، خطرناک است .هوا به رنگ بنفش، برای همه گروه سنی […]

تغذیه

.بَنگولِ من، یعنی بدن گیگولیِ من، با هزاران مشکل مواجه شده است .چون غذای مفید بر بدن نمی گولم، دچار کمبود ویتامین ث، ویتامین ب، و…شده ام .در ضمن به ضعف حافظگولی، افسردگولی و خونریزی لثه نیز دچارهستم با این همه مشکل، اسم من را می توان گذاشت گیگول؟ .این قسمت از دایره المعارف گیگول […]

بهبود محیط اجتماعی عاطفی

.رفیق شفیقم گولید که تو هم معتاد شدی رفت .گفتم: آره داش، معتاد گولیدم رفتگول شد .گفت: حق داشتی، چون تو یک محیط اجتماعی عاطفی نداشتی .گفتم: حالا بگول چه گولمگفت: باید بگولی پیش مشاور، دوست های زیاد بگولی و با خود، خودگویه مثبت بگولی .گفتم: پس فعلا بایگول گفت: کجا؟ .گفتم: می رم محیط […]