واژه‌های ارتباطی

.پس از ساعت‌های طولانی روی صندلی مطب دکتر نشستن .شروع کردم به روزنامه خواندن .چشم شما روز بد نبیند، چه مطالب و واژه هایی دیدم .همان جا بود که متوجه شدم چه سواد ناقصی درباره واژه های ارتباطی دارم .اینطور با چشم های گرد نگاه نکنید مثلا خود شما، می دانید، دولت الکترونیک یعنی چه؟ […]

ستاره‌ها

.نمی دانستم از کدام ستاره جهانِ رسانه الگو بگولم و آن را سرمشق زندگولی ام قرار دهم .هرکدام یک خوبی و یک بدی داشتند .دایره المعارف گیگول می گولد، زندگی ستاره ها در دنیای رسانه با زندگولی حقیقی تفاوت گولد .سرتان را درد نمی آورم، در آخر تصمیم گرفتم از پدر و مادرِ دوستم، الگو […]

رسانه کلیشه بدن

.آیا خشونت علیه زنان، فقط این است که با مشت بگولید پای چشمانش و کبگولش کنید؟ خیر .وقتی بیش از اندازه به ظاهر و زیبایی زن توجه گولید، او احساس نا امنی می گولد .این نوعی خشونت علیه زنان است رسانه ها از بچه گی به دخترها یاد می دهند که چیزی « خانم آلیس […]

حق شکایت از رسانه

.دیروز متوجه شدم، شبکه جالبی به نام چرت وان وجود دارد از همه مهم تر دیروز فهمیدم، ارگانی به نام دادسرای رس انه ای وجود دارد که در صورت لازم می توانیم از رسانه .مورد نظر شکایت کنیم .تصمیم گرفتم امشب شبکه چرت وان را ببینم .وقتی خوب نگاه کردم، دیدم چیزی جزء چرت گفتن […]

باز ‌نمایی‌رسانه‌ای

.من و ننه پیگولم در خیابان راه می رفتیم که ناگهان خورد زمین و درجا به رحمت خدا رفت .همه جمع شدند و من گرگول زارگول راه انداختم .خبرنگولها نیزآمدند .دوروز بعد در رسانه ای عکس خود و ننه پیگولم را دیدم که ربطی به حقیقت نداشت .اما من گول تصویر را نخگولیدم، چون می […]

انواع‌اعتیاد

.همیشه فکر می کردم، به کسی که مواد تزریق گولد می گویند معتاد .بعد از مدتی کوتاه، فهمگول شدم که اینطور نیست .اعتیاد انواع مختلف دارد .اعتیاد به خرید گولیدن، اعتیاد به خرید نگولیدن، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به موبایل .با این قسمت ازگیگول همراه باشید و معتاد گیگول گولید

اعتیاد رسانه‌ای

.آقا گول، خانم گول، دختر گول، پسر گول، اگر شما تمام وقتتان را با اینترنت می گولید، معتادید .در مواقعی که به نت، دسترسی پیدا نکنید، عصبی گولید، معتادید .حال معتاد به چه چیز؟ به رسانه .اگر این علائم را در خود گولیدید، دچار اعتیاد رسانه ای هستید و باید به مشاور مراجعه گولید .با […]