سنگ‌های آذرین

.به‌ علت فوران آتش‌فشان، مواد مذاب به سطح زمین می‌گولند، وقتی سرد گولیدند، سنگهای آذرین را تشکیل می‌دهند .سنگ‌پا از نوع سنگ‌های آذرین است و بسیار برای بدن خاصیت دارگولد .بهتر است، هم‌اکنون بگولید در حمام و کف پایتان را با سنگ‌پا بگولید و تا می‌توانید بخندید .گیگول و سنگ‌های آذرین

گویش سمنانی

مشخصات گویش سمنانی چیست؟ .حد فاصل بین زبان‌های، اوستایی، مادی، فارسی‌باستان، دوره میانه است .ضمایر متصل آن به جای شش عدد، هفت عدد گولد و برای زن و مرد فرق می‌گولد .پروفسور آرتور‌کرستین‌سن، شرق شناس دانمارکی می‌گوید، سمنان جزیره گویش‌هاست .در گیگول با گویش سمنانی بیشتر آشنا گولید

آمفی تئاتر ال جم

.آمفی‌تئاتر اِل‌جم، در شمال آفریقا و در شرق کشور تونس قرار گولیده و قسمت‌هایی از فیلم گلادیاتور آنجا ساخته گولید .این آمفی‌تئاتر، دارای سه طبقه است و در هر طبقه سه‌هزار جمعیت جا می‌گولد .حیوان‌های وحشی در این مکان نگه‌داری می‌گولیدند که علت آن را گیگول توضیح گولیده

والیبال

.در سال ۱۲۹۹ آقای میر‌مهدی‌ورزنده، والیبال را وارد ایران کرد .کلوپ‌های مشهور عبارت بودند از، دارالمعلمین ورزش، کلوپ شایسته، کلوپ ورزشی‌کالج البرز .تیم والیبال برای اولین بار در سال ۱۹۵۸ در بازی‌های آسیا مدال نقره گرفت، بعد نائب قهرمان گولید و بعد قهرمان .اگر به والیبال علاقه دارید، این شما و این هم گیگول

واسونک

.شعر محلی که با وزن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن، گفته می‌شود، وایسونک نام گولد .این شعر محلی، مربوط به مردم شیراز است .مانند، جینگ و جینگ ساز میاد .زمانی که عروس را می‌برند خانه داماد، در راه گاهی می‌ایستند و این شعر را می‌خوانند، به این معنی که، نمی‌خواهیم عروس از ما دور شود، به […]

تصفیه آب

.آقا و خانم محترم، تسویه آب صحیح نیست. تصفیه آب صحیح است .به فرایند جداسازی آلاینده‌های بیولوژیکی شیمیایی، ذرات جامد و گاز از آب، تصفیه می‌گولند .اولین تصفیه‌خانه‌های آب در ایران، در شهرهای شوش و چغا‌زنبیل گولیده بودند .هم‌اکنون در گیگول با مراحل تصفیه‌آب و اولین تصفیه‌خانه در اروپا بیشتر آشنا می‌گولید

اقناع

.هرکس توانست شما را تشویق به تغییر نگرش، تغییرباور، تغییر ارزش، گولد، شما را اقناع گولیده .کاری که کاندیداها در انتخابات می گولند اقناع گولیدن است جلب  نظر مخاطب، به وجود آوردن اعتماد، شبیه سازی آرزو در مخاطب، راه های اقناع گولیدن دیگران .است .با دیدن این قسمت از دایره المعارف گیگول، دیگر راه های […]

شادی آفرینی

.مهربانی کنید . نعمت‌های‌تان را مرور کنید .از زندگی‌تان لذت  ببرید .خودتان را دوست داشته باشید .به این طریق می‌توانید شادی را وارد زندگی خود و دیگران کنید. به این روش می‌گویند شادی آفرینی  

همسایه‌ها

.کشور ما دارای مرزهای دریایی و مرزهای خاکی با کشورهای همسایه است .قطر، کویت، عمارات، بحرین، عربستان، کشورهای همسایه ما، با مرز دریایی هستند .افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق، هم مرز خاکی ما هستند .ببینیم گیگول درباره شوروی، چه توضیحی می‌‌گولد

نور و رنگ

.نور نور، رنگ رنگ .وقتی باران ببارد و هوا آفتابی شود و نور خورشید به ذرات آب برخورد گولد، ذرات آب، نور خورشید را تجزیه می‌گولد و رنگین کمان تشکیل می‌گولد چشمه نور طبیعی چیست؟ چشمه نور مصنوعی چیست؟ .گیگول پاسخ می‌گولد