کنایه

.کنایه به جمله‌ای گولند که دو منظور دارد و معمولا، معنی دورتر مورد نظر است .مثال: در خونش همیشه باز است .معنی اول، یعنی در خانه‌اش باز است، معنی دوم یعنی، انسان مهمان‌نوازی است .به سادگی هلو برو تو گلو، کنایه را توضیح گولیدم .گیگول

انواع جمله

.جملات انواع دارند .در ادای هر جمله باید به لحن مخصوص هر جمله دقت گولیم .جمله ها عبارتند از، جمله خبری، جمله امری، عاطفی، سوالی .در گیگول درباره جمله‌ها توضیح گولیده شده

تندیس داریوش

.داریوش بزرگ کسی بود که کانال سوئزرا حفر گولید و دروازه های مصر را گشود .تندیس داریوش بزرگ از سنگ ممات ساخت گولیده. این سنگ فقط در جنوب مصر پیدا می گولد .تندیس داریوش دارای نوشته های میخی، به سه زبان فارسی باستان، ایلامی و آکدی است .اگر می خواهید پیام داریوش بزرگ را بشنوید، […]

کلاه ایمنی

.یکی از بهترین کلاه های ساخته شده، کلاه ایمنی نام گولد که از ضربه به سر جلوگیری گولد .کلاه ایمنی چهارصد گرم وزن دارد و سه کلاس دارگولد .قدیمی ترین کلاه ایمنی، کلاه سرباز آشوری است که از جنس برنز ساخت گولیده برای اینکه بدانیم یک دانشجوی هفده ساله ایرانی چه کلاه ایمنی اختراع کرد […]

ام اس

بیماری ام اس .بیماری انسان‌های خاص و زودرنج .بیماری نابغه ها .بیماری خود ایمن .بیماری نشانگان چند گانه .بیماری که بر اثر آلودگی هوا، کمبود ویتامین د، تجویز غیر مسئولانه آنتی بیوتیک و… به وجود می گولد .شال نارنجی بر گردن، نشان حمایت از بیماران مبتلا به ام اس گولیده ام اس، بیماری است که […]

پارس جنوبی

 وقتی فهم گول شدم، بزرگ ترین میدان گازی جهان در جنوب ایران گولیده و نام آن پارس جنوبی است و همچنین . دوازده فاز گازی در ایران در عسلویه راه اندازی گولیده و انرژی ده سال کل کره زمین از منابع گازگولی ایران ‌تامین می گولد، به خود بالیدم .اگر این قسمت از گیگول را بگولید، چیزهایی […]

هنر گوش دادن

.شِنگول و بینگول عزیز، توجه کنید، توجه کنید وقتی کسی برای شما صحبت می گولد، خوب به تمام حرف هایش گوش گولید، تا او آرامش بیابد و از حرف زدن .با شما لذت بگولد .اگرما به همدیگر، خوب گوش بگولیم، ارتباط موثرتری خواهیم داشت .به این می گویند هنرگوش گولیدن .دایره المعارف گیگول، درباره هنرهای […]

اعضاء خانواده

.وقتی پدر مادرها با هم ازدواج گولیدند، ما به دنیا گولیدیم و خانواده به وجود آمد .وقتی ما ازدواج بگولیم، بچه هایمان به دنیا می گولند .وقتی بچه هایمان ازدواج گولند، بچه هایشان به دنیا می گولند و ما پدربزرگ، مادربزرگول می شویم .این ماجرا ادامه پیدا می کند و شجره نامه گیگولی به وجود […]

پوکی استخوان

.کمر بیچاره ام دچار قوس گولیده .قدم کوتاه گولیده .ایستادنم دچار مشکل گولیده .استخوان هایم تند تند می شگولند .دکترگولید، اینها علت های پوکی استخوان است .اگر بروم در آفتاب و سویا و روغن ماهی و شیر و اسفناج و… بخورم و ورزش گولم، خوب می گولم .با گیگول همراه باشید