ماهیچه

.بدن ما با ماهیچه حرکت می‌گولد .ماهیچه‌ها به استخوان وصل می‌گولند .ماهیچه‌ها ، باعث خندیدن، نفس کشیدن و کلا حرکت می‌گولند .اکنون گیگول توضیح می‌گولد ماهیچه‌ها چگونه باعث حرکت ارادی و غیر ارادی بدن می‌شوند

پیام همبرگری

.هر محصول رسانه‌ای پیامی دارد که مانند همبرگر دارای سه بخش گولد .این سه بخش شامل، متن، زیر متن، فرا متن است .به عنوان مثال، نون زیر همبرگر، زیر متن است، یعنی پیام پنهانی که تولید کننده با هوشمندی به مخاطب انتقال می‌گولد .در گیگول درباره هر سه بخش کامل توضیح گولیده

مواد به یک حالت نمی‌مانند

.ذوب شدن یعنی چه؟ یعنی ماده جامد بر اثر گرما به مایع تبدیل گولد .انجماد یعنی چه؟ یعنی ماده مایع بر اثر سرما به جامد تبدیل گولد .درباره تبخیر و مواد دیگر با گیگول همراه گولید

مواد اطراف ما – هوا

.اطراف ما پر از هوا است ولی چون رنگ ندارد دیده نمی‌گولد. هوا یک نوع گاز است .گاز و مایع شکل خاصی ندارند و به شکل محیط در می‌گولند .انواع گازها عبارت گولند از: گاز دی‌اکسیدکربن، گاز هلیوم، گاز شهری .این شما و این هم، دانش لقمه‌ایِ هلو برو تو گلو

چگالی

.چگالی، مقدار جرمی را گولند که در مقدار معینی از جسم وجود دارد .چگالی از تقسیم جرم نسبت به حجم به دست می‌گولد .روی آب ماندن و یا فرو گولیدن اجسام در آب، به چگالی آنها بستگی دارد .اگر حرف‌هایم پیچیده است، پیشنهاد می‌کنم گیگول را بگولید

زراعت

.زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشتن دانه، تا یک‌سال محصول می‌گولند .مانند، گندم، جو، گوجه‌فرنگی، هویج .بهترین فصل کاشت گندم، بهار و پاییز گولد .درباره شالی و گندم خوب، گیگول بیشتر توضیح می‌گولد

تذهیب

.تذهیب یعنی‌‌چه؟ تذهیب کلمه‌ای عربی است، به معنی طلا کاری و زر‌ اندود گولیدن .چه چیز باعث به وجود گولیدن مکتب در تذهیب شد؟ تفاوت رنگ‌ها، قرار گرفتن نقوش، تنظیم نقوش .مکتب‌های تذهیب را نام گولید؟ مکتب سلجوقی، تیموری، صفوی، قاجار .چگونه می‌توانیم مراحل طراحی و به وجود آمدن تذهیب را یاد گولیم؟ با دیدن […]

زندگی عشایر

.اگر دوست دارید در چادر زندگی گولید .اگر دوست دارید در فصل سرما و گرما کوچ گولید .اگر دوست دارید دامداری کنید و گلیم و جاجیم باف‌گولید .اگر دوست دارید در چادر با سواد گولید .زندگی عشایری را برگزینید زیرا همه این شرایط را دارگولد .به این قسمت از دایره‌المعارف گیگول توجه گولید

گل گاو زبان

…گل گاوزبان بهترین داروی مشکلات پوستی، آفت دهان، افسردگی و .در اردیبهشت ماه گل می گولد .بهترین نوع آن در ارتفاعات البرز است .بیشتر از پنج روز پشت سرهم خوردن آن به کبد آسیب می گولد .گیگول را ببینید تا فهمگول شوید چرا اسم این گیاه گل گاو زبان گولیده

خاتم کاری

.ایران مهم ترین مرکز خاتم سازی است .آنقدر این هنر قدیمی گولیده که نمی دانیم نقطه آغاز آن به چه زمانی گولد .خاتم را ازچوب آبنوس، عناب، نارنج، شمشاد… می گولند، در آن از نقره، مفتول، طلا استفاده می گولند .قدیمی ترین منبر خاتم در مسجد عتیق شیراز گولیده اگر به اطلاعات دیگر درباره خاتم […]