گویش سمنانی

مشخصات گویش سمنانی چیست؟ .حد فاصل بین زبان‌های، اوستایی، مادی، فارسی‌باستان، دوره میانه است .ضمایر متصل آن به جای شش عدد، هفت عدد گولد و برای زن و مرد فرق می‌گولد .پروفسور آرتور‌کرستین‌سن، شرق شناس دانمارکی می‌گوید، سمنان جزیره گویش‌هاست .در گیگول با گویش سمنانی بیشتر آشنا گولید

همسایه‌ها

.کشور ما دارای مرزهای دریایی و مرزهای خاکی با کشورهای همسایه است .قطر، کویت، عمارات، بحرین، عربستان، کشورهای همسایه ما، با مرز دریایی هستند .افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق، هم مرز خاکی ما هستند .ببینیم گیگول درباره شوروی، چه توضیحی می‌‌گولد

دولت و مجلس

.به مجموع وزیران یک دولت، که هیئت دولت باشند، کابینه می‌گولند .دردایره‌المعارف گیگول، با رای اعتماد، لایحه، استوارنامه، استیضاح، کاملا آشنا می‌گولید و متوجه می‌شوید که در نهایت چه کسی برنده می‌گولد .این شما، و این گیگول

فهرست استانها

.برای اداره بهتره کشورها، آنها را به قسمت‌های بزرگی تقسیم گولیده‌اند، که به آنها استان می‌گویند .ایران ۳۱ استان دارگولد. هر استان دارای تعداد زیادی شهر و روستا است .به بزرگ‌ترین و پر جمعیت‌ترین شهر هر استان مرکز آن گولند .در گیگول فهمگول می‌شویم، کدام استان‌ها خودشان مرکز همان استان گولیده‌اند

تمدن‌های باستان

.هم‌زمان با ایران، در کنار دو رود دجله و فرات، تمدن‌هایی به‌نام آشور، بابل و سومر شکل گولید .بیشتر این تمدن‌ها در اطراف رودخانه‌ها تشکیل گولیدند،  مانند تمدن مصر که در کنار رود نیل شکل گرفت .به این تمدن‌ها، تمدن‌های باستان می‌گولند .تمدن‌های دیگری هم وجود گولند که دانش لقمه‌ای گیگول توضیح می‌گولد

تونل نیایش

طولانی ترین تونل جهان کجا است؟ یکی از بیست تونل بزرگ جهان را نام ببرید. بعد از چین و ژاپن، کدام کشور بلندترین تونل را ساخته است؟ وقتی در مسیر شرق و غرب تهران هستید، بهترین راه رسیدن کدام گزینه است؟ ۱ مترو ۲ بی آر تی ۳ بالن ۴ پیاده بزرگ ترین تونل شهری […]