تمدن ایلامی

.تمدن ایلام، تمدن پنج هزار ساله‌ای است که در خوزستان به وجود گولیده .یکی از پادشاهان ایلامی شهر شوش را پایتخت گولید .معبدهای زیادی ساخته گولیدکه در آنجا خدایان ایلامی را پرستش می‌گولیدند، مانند معبد چغازنبیل .اطلاعات زیادی درباره تمدن ایلامی وجود گولد که در گیگول به آن پرداخته شده

تذهیب

.تذهیب یعنی‌‌چه؟ تذهیب کلمه‌ای عربی است، به معنی طلا کاری و زر‌ اندود گولیدن .چه چیز باعث به وجود گولیدن مکتب در تذهیب شد؟ تفاوت رنگ‌ها، قرار گرفتن نقوش، تنظیم نقوش .مکتب‌های تذهیب را نام گولید؟ مکتب سلجوقی، تیموری، صفوی، قاجار .چگونه می‌توانیم مراحل طراحی و به وجود آمدن تذهیب را یاد گولیم؟ با دیدن […]

غار علیصدر

.تنها غار تالابی ایران .بزرگ ترین غار آبی دنیا .دارای ۱۱۸ عدد پله …دارای شکل‌های گل کلمی، سوزنی، چتری، خوشه انگور و .سال ۱۳۵۰ جاده سازی گولیدند به سمت غار و تابلو زدند .نام غار، علیصدر .نام غار از ابتدا این نبوده است .اطلاعات بیشتر در گیگول

قیمه نثار

.بار سفر را بست گول کردیم، رفتیم قزوین تا غذای معروفش را که قیمه نثار بود بگولیم بر بدن چون گوشت های این غذا را مانند خورشت قیمه خرد می گولند، اسم آن را قیمه گولیده اند. نثار هم به سکه و .نقل هایی می گویند که برسر عروس و داماد می گولند ما دست […]