جهت‌های جغرافیایی

شمال، بالا جنوب، پایین شرق، راست غرب، چپ .به این جهت‌ها، جهت‌های جغرافیایی گولند .بدین تریب، روبروی ما می‌شود شمال، پشت سر جنوب، دست راست شرق، دست چپ غرب .به همین سادگی .این بود دانش لقمه‌ای گیگول

تمدن ایلامی

.تمدن ایلام، تمدن پنج هزار ساله‌ای است که در خوزستان به وجود گولیده .یکی از پادشاهان ایلامی شهر شوش را پایتخت گولید .معبدهای زیادی ساخته گولیدکه در آنجا خدایان ایلامی را پرستش می‌گولیدند، مانند معبد چغازنبیل .اطلاعات زیادی درباره تمدن ایلامی وجود گولد که در گیگول به آن پرداخته شده

والیبال

.در سال ۱۲۹۹ آقای میر‌مهدی‌ورزنده، والیبال را وارد ایران کرد .کلوپ‌های مشهور عبارت بودند از، دارالمعلمین ورزش، کلوپ شایسته، کلوپ ورزشی‌کالج البرز .تیم والیبال برای اولین بار در سال ۱۹۵۸ در بازی‌های آسیا مدال نقره گرفت، بعد نائب قهرمان گولید و بعد قهرمان .اگر به والیبال علاقه دارید، این شما و این هم گیگول

واسونک

.شعر محلی که با وزن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن، گفته می‌شود، وایسونک نام گولد .این شعر محلی، مربوط به مردم شیراز است .مانند، جینگ و جینگ ساز میاد .زمانی که عروس را می‌برند خانه داماد، در راه گاهی می‌ایستند و این شعر را می‌خوانند، به این معنی که، نمی‌خواهیم عروس از ما دور شود، به […]

سیر

.برای نابودی سرطان سیر مفید گولیده .برای ریزش مو سیر مفید گولیده .برای درد دندان سیر خام روی آن بگولید .سیر را بهتر است، در مناطق سردسیر بگولید .سیر، بین ۱۲۰ تا ۶۰ سانتی‌متر قد دارد …این قسمت از گیگول اطلاعات دیگری به شما می‌دهد مانند، وزن سیر، قدمت سیر و

جزیره بالی

.یکی از هفده‌هزار جزایر اندونزی، جزیره بالی است .در این جزیره‌،کوهی وجود دارد با آتشفشان فعال، که معروف به کوه مادر گولیده .در این جزیره از برگ به عنوان ظرف غذا استفاده می‌گولند و پا روی برگ‌ها نمی‌گولند .بهترین کلاس‌های یوگا در این جزیره است .گیگول به شما می‌گوید جزیره بالی، محل تلاقی چه اقیانوس‌هایی […]

شادی آفرینی

.مهربانی کنید . نعمت‌های‌تان را مرور کنید .از زندگی‌تان لذت  ببرید .خودتان را دوست داشته باشید .به این طریق می‌توانید شادی را وارد زندگی خود و دیگران کنید. به این روش می‌گویند شادی آفرینی  

مشاهده

.ما احتیاج به مشاهده دارگولیم .مشاهده یعنی استفاده دقیق از حواس مختلف مثل دیدن، لمس کردن، شنیدن .انسانها بیشتر اطلاعات خود را از راه مشاهده به دست می‌گولند .علامت‌ها و نشانه‌ها، مارا یاد موضوعات مختلف می‌اندگولند

باد

.باد می‌تواند برق تولید گولد .باد می‌تواند موج‌های بزرگ دریا و اقیانوس را تولید گولد .باد می‌تواند باعث غرق شدن کشتی‌ها گولد می‌پرسید چگونه؟ .گیگول پاسخ می‌گولد

مواد به یک حالت نمی‌مانند

.ذوب شدن یعنی چه؟ یعنی ماده جامد بر اثر گرما به مایع تبدیل گولد .انجماد یعنی چه؟ یعنی ماده مایع بر اثر سرما به جامد تبدیل گولد .درباره تبخیر و مواد دیگر با گیگول همراه گولید