آمفی تئاتر ال جم

.آمفی‌تئاتر اِل‌جم، در شمال آفریقا و در شرق کشور تونس قرار گولیده و قسمت‌هایی از فیلم گلادیاتور آنجا ساخته گولید .این آمفی‌تئاتر، دارای سه طبقه است و در هر طبقه سه‌هزار جمعیت جا می‌گولد .حیوان‌های وحشی در این مکان نگه‌داری می‌گولیدند که علت آن را گیگول توضیح گولیده

تصفیه آب

.آقا و خانم محترم، تسویه آب صحیح نیست. تصفیه آب صحیح است .به فرایند جداسازی آلاینده‌های بیولوژیکی شیمیایی، ذرات جامد و گاز از آب، تصفیه می‌گولند .اولین تصفیه‌خانه‌های آب در ایران، در شهرهای شوش و چغا‌زنبیل گولیده بودند .هم‌اکنون در گیگول با مراحل تصفیه‌آب و اولین تصفیه‌خانه در اروپا بیشتر آشنا می‌گولید

اقناع

.هرکس توانست شما را تشویق به تغییر نگرش، تغییرباور، تغییر ارزش، گولد، شما را اقناع گولیده .کاری که کاندیداها در انتخابات می گولند اقناع گولیدن است جلب  نظر مخاطب، به وجود آوردن اعتماد، شبیه سازی آرزو در مخاطب، راه های اقناع گولیدن دیگران .است .با دیدن این قسمت از دایره المعارف گیگول، دیگر راه های […]

شادی آفرینی

.مهربانی کنید . نعمت‌های‌تان را مرور کنید .از زندگی‌تان لذت  ببرید .خودتان را دوست داشته باشید .به این طریق می‌توانید شادی را وارد زندگی خود و دیگران کنید. به این روش می‌گویند شادی آفرینی  

مشاهده

.ما احتیاج به مشاهده دارگولیم .مشاهده یعنی استفاده دقیق از حواس مختلف مثل دیدن، لمس کردن، شنیدن .انسانها بیشتر اطلاعات خود را از راه مشاهده به دست می‌گولند .علامت‌ها و نشانه‌ها، مارا یاد موضوعات مختلف می‌اندگولند

همسایه‌ها

.کشور ما دارای مرزهای دریایی و مرزهای خاکی با کشورهای همسایه است .قطر، کویت، عمارات، بحرین، عربستان، کشورهای همسایه ما، با مرز دریایی هستند .افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق، هم مرز خاکی ما هستند .ببینیم گیگول درباره شوروی، چه توضیحی می‌‌گولد

الدرس الثانی

.برای اشاره به دو نفر از هذان و هاتان استفاده می‌گولند .هذان برای مذکر و هاتان برای مونث به کار می‌گولد .این قسمت از گیگول، آموزش عربی به صورت لقمه‌ای است .با گیگول همراه باشید

مواد اطراف ما – هوا

.اطراف ما پر از هوا است ولی چون رنگ ندارد دیده نمی‌گولد. هوا یک نوع گاز است .گاز و مایع شکل خاصی ندارند و به شکل محیط در می‌گولند .انواع گازها عبارت گولند از: گاز دی‌اکسیدکربن، گاز هلیوم، گاز شهری .این شما و این هم، دانش لقمه‌ایِ هلو برو تو گلو

فهرست استانها

.برای اداره بهتره کشورها، آنها را به قسمت‌های بزرگی تقسیم گولیده‌اند، که به آنها استان می‌گویند .ایران ۳۱ استان دارگولد. هر استان دارای تعداد زیادی شهر و روستا است .به بزرگ‌ترین و پر جمعیت‌ترین شهر هر استان مرکز آن گولند .در گیگول فهمگول می‌شویم، کدام استان‌ها خودشان مرکز همان استان گولیده‌اند

تذهیب

.تذهیب یعنی‌‌چه؟ تذهیب کلمه‌ای عربی است، به معنی طلا کاری و زر‌ اندود گولیدن .چه چیز باعث به وجود گولیدن مکتب در تذهیب شد؟ تفاوت رنگ‌ها، قرار گرفتن نقوش، تنظیم نقوش .مکتب‌های تذهیب را نام گولید؟ مکتب سلجوقی، تیموری، صفوی، قاجار .چگونه می‌توانیم مراحل طراحی و به وجود آمدن تذهیب را یاد گولیم؟ با دیدن […]