شاخص کیفیت هوا

.اگر دیدید حالتان بد گولیده و ریه شما برشته شده، شک نگولید که مشکل از آلودگی هوا است .برای برسی هوا ، ابتدا باید کیفیت هوا را بسنجیم .شاخص کیفیت هوا با رنگ‌های مختلف مشخص می‌گولد .مثلا هوا به رنگ نارنجی، برای گروه سنی حساس، خطرناک است .هوا به رنگ بنفش، برای همه گروه سنی […]

ام اس

بیماری ام اس .بیماری انسان‌های خاص و زودرنج .بیماری نابغه ها .بیماری خود ایمن .بیماری نشانگان چند گانه .بیماری که بر اثر آلودگی هوا، کمبود ویتامین د، تجویز غیر مسئولانه آنتی بیوتیک و… به وجود می گولد .شال نارنجی بر گردن، نشان حمایت از بیماران مبتلا به ام اس گولیده ام اس، بیماری است که […]

یورو چهار

.در این دوره زمانه انسان با چیزهای عجیبی برخورد می کند .برای من بسیار عجیب بود وقتی متوجه شدم، ماشین یورو دارد، آزمایش دارد، تست دارد می بینید دانش لقمه ای، هلو برو تو گلویِ گیگولی چه کارهایی می کند و چه چیزه ایی می گوید، من که گیج .شده ام .مثلا می گوید: تعیین […]

فیلتر

.شما می توانید هم فیلتر شوید، هم فیلتر کنید .هرگز نگران فیلتر شدن خود نباشید .این فیلتر آن فیلتر نیست، در نتیجه به مسیر خود راحت تر از همیشه ادامه دهید .اگر حامی محیط زیست هستید، فیلتر کنید .اگر بقاء عمر برای شما مهم است، فیلتر کنید درهر صورت فیلتر کنید. اگر با حرفهایم ذهن […]

دیزل

« پدرت زیادی دود می کرد « روزی که پدرم سکته کرد و فوت کرد. دکتر گفت …گفتم: دکتر یعنی سیگار .دکتر جواب نداد و رفت می دونید، پدرم معمولا تیریپ ترانزیت برمی داشت، موز بار می زد، می رفت دور دنیا. دوست داشت بره بازار » قبرس موزهارو خالی کنه و خر بار بزنه، […]