جزیره بالی

.یکی از هفده‌هزار جزایر اندونزی، جزیره بالی است .در این جزیره‌،کوهی وجود دارد با آتشفشان فعال، که معروف به کوه مادر گولیده .در این جزیره از برگ به عنوان ظرف غذا استفاده می‌گولند و پا روی برگ‌ها نمی‌گولند .بهترین کلاس‌های یوگا در این جزیره است .گیگول به شما می‌گوید جزیره بالی، محل تلاقی چه اقیانوس‌هایی […]

شادی آفرینی

.مهربانی کنید . نعمت‌های‌تان را مرور کنید .از زندگی‌تان لذت  ببرید .خودتان را دوست داشته باشید .به این طریق می‌توانید شادی را وارد زندگی خود و دیگران کنید. به این روش می‌گویند شادی آفرینی  

هنر گوش دادن

.شِنگول و بینگول عزیز، توجه کنید، توجه کنید وقتی کسی برای شما صحبت می گولد، خوب به تمام حرف هایش گوش گولید، تا او آرامش بیابد و از حرف زدن .با شما لذت بگولد .اگرما به همدیگر، خوب گوش بگولیم، ارتباط موثرتری خواهیم داشت .به این می گویند هنرگوش گولیدن .دایره المعارف گیگول، درباره هنرهای […]

عبور از بحران

.می گویند وقتی روح پدر مرحومتان را دائما می بینید، یعنی دچار بحران شده اید و باید از آن عبورکنید .بنده نیز دچار بحران شدم و سعی کردم با راه های مختلف از آن عبورکنم .اول راه خشم بود .دوم راه چانه زنی بود .سومین راه را فراموش کردم .چهارمین راه ر ا هم فراموش […]