سیر

In this video

.برای نابودی سرطان سیر مفید گولیده

.برای ریزش مو سیر مفید گولیده

.برای درد دندان سیر خام روی آن بگولید

.سیر را بهتر است، در مناطق سردسیر بگولید

.سیر، بین ۱۲۰ تا ۶۰ سانتی‌متر قد دارد

…این قسمت از گیگول اطلاعات دیگری به شما می‌دهد مانند، وزن سیر، قدمت سیر و

(Visited 150 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *