شادی آفرینی

In this video

.مهربانی کنید
. نعمت‌های‌تان را مرور کنید
.از زندگی‌تان لذت  ببرید
.خودتان را دوست داشته باشید
.به این طریق می‌توانید شادی را وارد زندگی خود و دیگران کنید. به این روش می‌گویند شادی آفرینی

 

(Visited 145 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *