پته کرمان

In this video

.بزی گیر آورده  و به چشمان او نگاه کنید !

آیا شما هم اورا خنگ می پندارید؟!

چون او شما را مثل بز نگاه می کند!

اما او شما را مثل بز نگاه می کند تا یک شبه « پته »  شما را روی آب بریزد .جوری که رسوای دو عالم مجازی و واقعی شوید و نتوانید اکانتتان را  پیش دوستان آنلاین کنید.

اگر باور این موضوع برای شما هم سخت است! و اگر چنین قدرتی در بز نمی بینید ؟ کافیست به قبر ” شاه نعمت الله ولی در ماهان ”  نگاهی بیاندازید. تا به حقانیت سخن ما پی ببرید.

ما که بدون سند و مدرک حرف نمیزنیم.

با این قسمت از گیگول همراه باشید تا بدانید چرا و چگونه پته طرف را روی آب بیندازید.

(Visited 179 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *