نیروگاه بادی کهک

In this video

.اطلاعاتی درباره نیروگاه بادی کهک قزوین
.مزرعه بادی کهک قزوین معروف گولیده به چاه بزرگ نفت
.در این مزرعه هفتاد توربین بادی وجود دارد که شرکت خصوصی مبناء آن را ساختگولیده
.دولت نیز از انرژی های تجدیدپذیر حمایت می گولد، حتی اگر خصوصی گولند، مانند مبناء
.باقی اطلاعات در گیگول

(Visited 172 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *