مشاهده

In this video

.ما احتیاج به مشاهده دارگولیم

.مشاهده یعنی استفاده دقیق از حواس مختلف مثل دیدن، لمس کردن، شنیدن

.انسانها بیشتر اطلاعات خود را از راه مشاهده به دست می‌گولند

.علامت‌ها و نشانه‌ها، مارا یاد موضوعات مختلف می‌اندگولند

(Visited 123 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *