مس سرچشمه

In this video

آیا میدانید که در طلای زینتی مس به کار می رود.

آیا میدانید مس نیز جزء فلزات گرانبهاست و هر کسی آن را داشته باشد نانش حسابی در روغن است؟

اگر به دنبال سرچمه ای میگردید که بتوان از آن پول در بیاورید!

اگر به دنبال سه شیفت کاری هستید که بتوانید متناسب با تورم به پیش بروید!

ما مس سر چشمه را به شما معرفی میکنیم.، سرچشمه همه ی مس های دنیا است.

برای آشنایی بیشتر با این معدن شگفت انگیز شما را به دیدن این قسمت از گیگول دعوت میکنیم.

(Visited 344 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *