مسجد گوهر شاد

In this video

صرفا جهت اطلاع آقایان گرامی که ؛ دختر است دیگر را برای نشان دادن “خنگ بودن ” دختران به کار می برند باید عرض شود که آقا جان!

از کیمیا و ساره و زهرا در حال حاضر که بگذریم .

مثلا دختر است دیگر هوس میکند که مسجدی بسازد که در برابر حمله روس ها و زلزله تاب بیاورد. آن هم در قرن نهم در دوره ایی که کار زن ازدواج و بچه آوردن بود نه امروز که عصر تکنولوژی است .

با گیگول امروز همراه باشید تا این قسمت قرن نهم را بشناسیم.

(Visited 249 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *