کنایه

In this video

.کنایه به جمله‌ای گولند که دو منظور دارد و معمولا، معنی دورتر مورد نظر است

.مثال: در خونش همیشه باز است

.معنی اول، یعنی در خانه‌اش باز است، معنی دوم یعنی، انسان مهمان‌نوازی است

.به سادگی هلو برو تو گلو، کنایه را توضیح گولیدم

.گیگول

(Visited 191 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *