جهت‌های جغرافیایی

In this video

شمال، بالا

جنوب، پایین

شرق، راست

غرب، چپ

.به این جهت‌ها، جهت‌های جغرافیایی گولند

.بدین تریب، روبروی ما می‌شود شمال، پشت سر جنوب، دست راست شرق، دست چپ غرب

.به همین سادگی

.این بود دانش لقمه‌ای گیگول

(Visited 1204 times, 3 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *