غار جعیتا

In this video

بهترین اتفاقی که می تواند برای یک انسان کلافه و خسته بی افتد این است که، از زندگی شهری دور شود و برود

در یک غار زندگی کند.

من غارهای شگفت انگیزی سراغ دارم که هوش از سرتان خواهد برد، چه برسد به زندگی شهری.

یکی از آنها، غار جعیتا می باشد که طولانی ترین غار مرکب خاورمیانه است.

اگر رنگ قرمز دوست دارید، باید مژده دهم که دیوارهای این غار قرمز است.

غار بعدی، غار آبی است که ویلیام تامسون آمریکایی آن را کشف کرد.

غار بعدی، غار تنهایی است که ورود خانم ها به آنجا ممنوع می باشد.

در این قسمت از برنامه گیگول، غارهای دیگری را خواهید شناخت.

(Visited 285 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *