قلیه ماهی

In this video

اما از هر چه بگذریم غذای دوست خوش تر است . اگر غذای جنوبی هم باشه که خیلی خوشتر است.

دوستان روایت میکنند که اگر تو خونه ما غذا نباشه و خیلی گشنه باشیم ، مادرجان میفرمایند که ؛ نون هست تخم مرغ هم هست برو هر چی دلت میخواد درست کن !

مادر های جنوبی می گویند که ؛ ماهی هست، گوجه هست ، تمر هندی هم هست برو هر چی دلت میخواد درست کن!

!!!!!!اما من موندم بین عدالت مادر من و مادر های جنوبی

مگه میشه تو جنوب دلت غیرازقلیه ماهی چیز دیگه ای هم بخواد آخه

با گیگول امروز همراه باشیم تا دستور پخت این غذای جنوبی و خوشمزه رو بدونیم.

(Visited 144 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *