انعطاف‌پذیری

وقتی با مشکلات زندگی خوب بتوانیم کنار بیاییم، در کارها درخواست کمک کنیم، روابط نرم با والدین داشته

.باشیم، یعنی آدم منعطفی هستیم

.اینها را من نمی گویم، گیگول می گوید

.در برنامه گیگول گفته شده است. بعضی مواقع باید آنقدر منعطف باشیم که از لوله جارو برقی نیز رد شویم

.یعنی انعطاف تا این حد

.این قسمت از برنامه گیگول را از دست ندهید

(Visited 117 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *