ال گلی تبریز

دیس ایز بیوتیفول !

چخ قشه یردی!

هاااا…

چرا لهجم عوض شد!

چرا دارم ترکینگلیش صحبت میکنم ؟

یادش بخیر و مخاطب مورد نظر سلامت .

اینها که گفته شد ، صحبت های توریست گرامی بود در “ال گلی” تبریز .

طفلک اونقدر هیجان زده شده بود از زیبایی هاش که “ترکینگلیش” حرف میزد.

حق هم داشت که اینقدر قاطی کند .مگر میشود که کسی بیاید تبریز و لهجه اش عوض نشود ؟

مگر میشود که از زیبایی های تبریز حیرت نکند ؟

و مخصوصا ال گلی با اون همه سبقه و زیبایی هایش .

با گیگول همراه باشد تا ” ال گلی ” را بیشتر بشناسید.

(Visited 807 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *