آمفی تئاتر ال جم

In this video

.آمفی‌تئاتر اِل‌جم، در شمال آفریقا و در شرق کشور تونس قرار گولیده و قسمت‌هایی از فیلم گلادیاتور آنجا ساخته گولید

.این آمفی‌تئاتر، دارای سه طبقه است و در هر طبقه سه‌هزار جمعیت جا می‌گولد

.حیوان‌های وحشی در این مکان نگه‌داری می‌گولیدند که علت آن را گیگول توضیح گولیده

(Visited 178 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *