الدرس الثانی

In this video

.برای اشاره به دو نفر از هذان و هاتان استفاده می‌گولند

.هذان برای مذکر و هاتان برای مونث به کار می‌گولد

.این قسمت از گیگول، آموزش عربی به صورت لقمه‌ای است

.با گیگول همراه باشید

(Visited 132 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *