زراعت

In this video

.زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشتن دانه، تا یک‌سال محصول می‌گولند

.مانند، گندم، جو، گوجه‌فرنگی، هویج

.بهترین فصل کاشت گندم، بهار و پاییز گولد

.درباره شالی و گندم خوب، گیگول بیشتر توضیح می‌گولد

(Visited 67 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *