واژه‌های ارتباطی

In this video

.پس از ساعت‌های طولانی روی صندلی مطب دکتر نشستن
.شروع کردم به روزنامه خواندن
.چشم شما روز بد نبیند، چه مطالب و واژه هایی دیدم
.همان جا بود که متوجه شدم چه سواد ناقصی درباره واژه های ارتباطی دارم
.اینطور با چشم های گرد نگاه نکنید
مثلا خود شما، می دانید، دولت الکترونیک یعنی چه؟ یا مثلا رسانه های محیطی؟
.خوب، پس بهتر است شما هم مثل من حرفی نزنید و از دانش گیگول استفاده کنید

(Visited 68 times, 2 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *