تونل نیایش

In this video

طولانی ترین تونل جهان کجا است؟
یکی از بیست تونل بزرگ جهان را نام ببرید.
بعد از چین و ژاپن، کدام کشور بلندترین تونل را ساخته است؟
وقتی در مسیر شرق و غرب تهران هستید، بهترین راه رسیدن کدام گزینه است؟
۱ مترو ۲ بی آر تی ۳ بالن ۴ پیاده
بزرگ ترین تونل شهری ایران کدام گزینه زیر است؟
۱ همه موارد ۲هیچکدام ۳ گزینه یک و دو ۴ گزینه یک و دو و سه
.در صورتی که نتوانستید به هیچ کدام از سوالها پاسخ دهید، این قسمت از برنامه گیگول را ببینید
.نقطه سرخط
برگه ها بالا

(Visited 73 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *