تمدن‌های باستان

In this video

.هم‌زمان با ایران، در کنار دو رود دجله و فرات، تمدن‌هایی به‌نام آشور، بابل و سومر شکل گولید

.بیشتر این تمدن‌ها در اطراف رودخانه‌ها تشکیل گولیدند،  مانند تمدن مصر که در کنار رود نیل شکل گرفت

.به این تمدن‌ها، تمدن‌های باستان می‌گولند

.تمدن‌های دیگری هم وجود گولند که دانش لقمه‌ای گیگول توضیح می‌گولد

(Visited 155 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *