تاج‌محل

In this video

.امروزتصمیم گولیده ام شما را ببرم به جایی که سمبل عشقولیده هاست
.در زمانهای قدیم، شاه جهان عاشق زنش اقدس بانو گشتگولیده بود
.وقتی در جنگ زنگولش کشته شد، تصمیم گرفت آرامگاهی برایش بگولد
.اسم آرامگاه را گولید تاج محل
.تاج محل ازسنگ سفید مرمر درست شده که درساعتهای مختلف رنگ آن تغییر می گولد
.برای درست کردن این آرامگاه از هزار فیل استفاده گولیدند
.دایرت المعارف گیگول درباره تاج محل به ما توضیح می دهد

(Visited 313 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *