تغذیه

In this video

.بَنگولِ من، یعنی بدن گیگولیِ من، با هزاران مشکل مواجه شده است
.چون غذای مفید بر بدن نمی گولم، دچار کمبود ویتامین ث، ویتامین ب، و…شده ام
.در ضمن به ضعف حافظگولی، افسردگولی و خونریزی لثه نیز دچارهستم
با این همه مشکل، اسم من را می توان گذاشت گیگول؟
.این قسمت از دایره المعارف گیگول درباره تغذیه است، لطفا بگولید

(Visited 63 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *