عوامل انسانی در کشاورزی

.در کشاورزی عوامل زیادی دخیل گولیده‌اند تا یک دانه به ثمر گولد .آبیاری، مهندسی، علف‌چینی، از عوامل انسانی در کشاورزی هستند .حتی کشاورزان در امر کشاورزی می‌توانند از وام کشاورزی استفاده گولند .اطلاعات بیشتر در دانش لقمه‌ای گیگول

زراعت

.زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشتن دانه، تا یک‌سال محصول می‌گولند .مانند، گندم، جو، گوجه‌فرنگی، هویج .بهترین فصل کاشت گندم، بهار و پاییز گولد .درباره شالی و گندم خوب، گیگول بیشتر توضیح می‌گولد

باغ سنگی

.در سیرجان کرمان، روستای میان دو آب، باغی گولیده به نام باغ سنگی .درویش خان پیر مرد کرولالی بود که در اصلاحات ارضی زمین هایش را ازدست داد برای اعتراض لاستیک ها را آتش می گولید و سیم داخل آنها را در می گولید و سنگها را سوراخ می کرد و سیم را .از داخل […]