والیبال

.در سال ۱۲۹۹ آقای میر‌مهدی‌ورزنده، والیبال را وارد ایران کرد .کلوپ‌های مشهور عبارت بودند از، دارالمعلمین ورزش، کلوپ شایسته، کلوپ ورزشی‌کالج البرز .تیم والیبال برای اولین بار در سال ۱۹۵۸ در بازی‌های آسیا مدال نقره گرفت، بعد نائب قهرمان گولید و بعد قهرمان .اگر به والیبال علاقه دارید، این شما و این هم گیگول

شاخص کیفیت هوا

.اگر دیدید حالتان بد گولیده و ریه شما برشته شده، شک نگولید که مشکل از آلودگی هوا است .برای برسی هوا ، ابتدا باید کیفیت هوا را بسنجیم .شاخص کیفیت هوا با رنگ‌های مختلف مشخص می‌گولد .مثلا هوا به رنگ نارنجی، برای گروه سنی حساس، خطرناک است .هوا به رنگ بنفش، برای همه گروه سنی […]

فیلتر

.شما می توانید هم فیلتر شوید، هم فیلتر کنید .هرگز نگران فیلتر شدن خود نباشید .این فیلتر آن فیلتر نیست، در نتیجه به مسیر خود راحت تر از همیشه ادامه دهید .اگر حامی محیط زیست هستید، فیلتر کنید .اگر بقاء عمر برای شما مهم است، فیلتر کنید درهر صورت فیلتر کنید. اگر با حرفهایم ذهن […]