خودکشی

به پرگولم گفتم : پدر خودکشی یعنی چه؟ .مارگولم گفت، پسرم از پدرت نپرس از من بپرس گفتم مادر، خودکشی یعنی چه؟ ،گفت: خودکشی علامت هایی دارد، کسی که احساس افسردگی دارد، به ظاهر و آراستگی خود بی اهمیت است .احساس ن اامیدی می کند، دیگه حوصله ندارم، برو دایره المعارف گیگول را ببین « […]

طرح کاهش آلودگی هوا

.استرس شدید تمام وجودم را گرفته بود .لایه لایه پر از استرس بودم .دکتر به من گل کاکتوس داد تا با آن سرگرم باشم و استرسم کم شود، اما فایده ای نداشت .دکتر گفت، باید دوست پیدا کنم، ولی من استرس داشتم، گمان می کردم آدمهای جدید من را خواهند کشت .خلاصه نتوانستم استرسم را […]