سیر

.برای نابودی سرطان سیر مفید گولیده .برای ریزش مو سیر مفید گولیده .برای درد دندان سیر خام روی آن بگولید .سیر را بهتر است، در مناطق سردسیر بگولید .سیر، بین ۱۲۰ تا ۶۰ سانتی‌متر قد دارد …این قسمت از گیگول اطلاعات دیگری به شما می‌دهد مانند، وزن سیر، قدمت سیر و

پوکی استخوان

.کمر بیچاره ام دچار قوس گولیده .قدم کوتاه گولیده .ایستادنم دچار مشکل گولیده .استخوان هایم تند تند می شگولند .دکترگولید، اینها علت های پوکی استخوان است .اگر بروم در آفتاب و سویا و روغن ماهی و شیر و اسفناج و… بخورم و ورزش گولم، خوب می گولم .با گیگول همراه باشید