جزیره بالی

.یکی از هفده‌هزار جزایر اندونزی، جزیره بالی است .در این جزیره‌،کوهی وجود دارد با آتشفشان فعال، که معروف به کوه مادر گولیده .در این جزیره از برگ به عنوان ظرف غذا استفاده می‌گولند و پا روی برگ‌ها نمی‌گولند .بهترین کلاس‌های یوگا در این جزیره است .گیگول به شما می‌گوید جزیره بالی، محل تلاقی چه اقیانوس‌هایی […]

لعل بدخشان

.در شش هزاروپانصد سال پیش، زلزله ای اتفاق افتاد و زمین زیرو رو شد .زمین زیرورو شد و یک معدن کشف شد .یاقوتهایی از زیر زمین درآمدند اندازه تخم شترمرغ و شدند یکی از گران ترین سنگهای جهان ما متوجه شدیم، این سنگها یاقوت بدخشان افغانستان است و همه آن را به نام لعل بدخشان […]