پوکی استخوان

.کمر بیچاره ام دچار قوس گولیده .قدم کوتاه گولیده .ایستادنم دچار مشکل گولیده .استخوان هایم تند تند می شگولند .دکترگولید، اینها علت های پوکی استخوان است .اگر بروم در آفتاب و سویا و روغن ماهی و شیر و اسفناج و… بخورم و ورزش گولم، خوب می گولم .با گیگول همراه باشید

طرح کاهش آلودگی هوا

.استرس شدید تمام وجودم را گرفته بود .لایه لایه پر از استرس بودم .دکتر به من گل کاکتوس داد تا با آن سرگرم باشم و استرسم کم شود، اما فایده ای نداشت .دکتر گفت، باید دوست پیدا کنم، ولی من استرس داشتم، گمان می کردم آدمهای جدید من را خواهند کشت .خلاصه نتوانستم استرسم را […]