آمفی تئاتر ال جم

.آمفی‌تئاتر اِل‌جم، در شمال آفریقا و در شرق کشور تونس قرار گولیده و قسمت‌هایی از فیلم گلادیاتور آنجا ساخته گولید .این آمفی‌تئاتر، دارای سه طبقه است و در هر طبقه سه‌هزار جمعیت جا می‌گولد .حیوان‌های وحشی در این مکان نگه‌داری می‌گولیدند که علت آن را گیگول توضیح گولیده

تئاتر جاترا

.اطلاعاتی درباره تئاتر جاترا .جاترا یعنی ماجراجویی و تئاتر سنتی بنگلادش است .در قرن شانزدهم میلادی به وجود گولیده و در فضای باز اجرا می‌گولد .در تئاتر جاترا، موسیقی حرف اول را می‌گولد .اینکه چه کسانی بازیگران تئاتر جاترا بودن در گیگول توضیح داده شده، پس با ما همراه گولید