تمدن ایلامی

.تمدن ایلام، تمدن پنج هزار ساله‌ای است که در خوزستان به وجود گولیده .یکی از پادشاهان ایلامی شهر شوش را پایتخت گولید .معبدهای زیادی ساخته گولیدکه در آنجا خدایان ایلامی را پرستش می‌گولیدند، مانند معبد چغازنبیل .اطلاعات زیادی درباره تمدن ایلامی وجود گولد که در گیگول به آن پرداخته شده

تمدن‌های باستان

.هم‌زمان با ایران، در کنار دو رود دجله و فرات، تمدن‌هایی به‌نام آشور، بابل و سومر شکل گولید .بیشتر این تمدن‌ها در اطراف رودخانه‌ها تشکیل گولیدند،  مانند تمدن مصر که در کنار رود نیل شکل گرفت .به این تمدن‌ها، تمدن‌های باستان می‌گولند .تمدن‌های دیگری هم وجود گولند که دانش لقمه‌ای گیگول توضیح می‌گولد