سوهان

In this video

.در دوره قاجار، خوراکی مقوی مصرف می کردند به نام سوهان
.سوهان در دوره قاجار، در قم اِخگول شد
.لغت نامه دهخدا گفتوله: سوهان یعنی مطبوع و دلپذیر
.با دوستان رفتیم، سوهانی حاج قلندر و برادران به جز برادر آخری، تا سوهان بر بدن بگولیم
.آنجا فهمگول شدیم که سوهان تغذیه عجیبی است
.گندم ، جوانه، تخم مرغ، کره، زعفرون… در آن گولیده شده بود
.این قسمت از گیگول را ببینید تا سوهان را درک گولید

(Visited 180 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *